• Điện thoại: (+84) 243 754 8758
  • Thư điện tử: mapvn@monre.gov.vn
  • Địa chỉ: Số 2 phố Đặng Thùy Trâm, Hà Nội
SƠ ĐỒ PHÂN BỐ DỮ LIỆU